Governors Llywodraethwyr

Enw Cynrychioli  
Mr Mark Bowen Minor Authorities  
Mr Gwynne Griffiths Awdurdod Lleol  
Mr Brenig Davies Awdurdod Lleol Cadair
Mrs Glenna Griffith Aawdurdod Lleol  
Mrs Hilda Dop Cymuned  
Mrs Yvonne Rees Cymuned  
Mrs G Leese Cymuned  
Mrs K Williams Rhiant  
Mrs Christine Roberts Rhiant  Diogelu
Mrs Rhian Bordie-Davies Rhiant  
Mrs Sara Thomas Staff Dysgu  
Mrs C Anastasi Staff Cynorthwyol  
Mr R Lloyd Pennaeth  

Clerk- Mrs Sally Dotchon

Adroddiad Blynyddol i Rieni