Governors Llywodraethwyr

Enw Cynrychioli  
Mr Mark Bowen Minor Authorities  
Mr Gwynne Griffiths Awdurdod Lleol  
Mr Brenig Davies Awdurdod Lleol Cadair
Mrs Hilda Dop Cymuned  
Mrs Yvonne Rees Cymuned  
Mrs G Leese Cymuned  
Mrs K Williams Rhiant  
Mrs Christine Roberts Rhiant  Diogelu
Mrs E Cane Rhiant  Is-gadair
Mrs Sara Thomas Staff Dysgu  
Mrs C Anastasi Staff Cynorthwyol  
Mr R Lloyd Pennaeth  

Clerk- Rhys Davies

Adroddiad Blynyddol i Rieni