Governors Llywodraethwyr

Enw Cynrychioli  
Mr Mark Bowen Minor Authorities  
Mr Nairn Dryburgh Awdurdod Lleol Is- Gadeirydd, Cyfrifoldeb dros Ddiogeli Plant
Mr David Weston Awdurdod Lleol  
Mr Gwynne Griffiths Awdurdod Lleol  
Mr Brenig Davies Awdurdod Lleol Cadeirydd
Mrs Hilda Dop Cymuned  
Mrs Yvonne Rees Cymuned  
Mrs Kath Trezise Cymuned  
Mrs G Leese Cymuned  
Mrs K Williams Rhiant  
Mrs Christine Roberts Rhiant  
Mrs E Woodfin Rhiant  
Mrs E Cane Rhiant  
Mrs Sara Thomas Staff Dysgu  
Mrs A Lloyd Staff Dysgu  
Mrs C Anastasi Staff Cynorthwyol  
Mr R Lloyd Pennaeth  

Clerk- Rhys Davies

Adroddiad Blynyddol i Rieni