StaffStaff

Mr Rhydian Lloyd                                      Pennaeth

Mrs Sara Tomos (Dirprwy)                        ALENCO

Miss S Francis                                         Derbyn (Robin Goch)

Mrs Rhian Yeo                                         Bwyddynl 1 (Ji-binc)

Mrs Lowri Delve                                      Blwyddyn 1/2 (Y Dylluan)

Mrs Rhian Brown                                    Blwyddyn 3 (Yr Eryr)                                     

Miss Alis Lynch                                      Blwyddyn 3/4 ( Y Barcud)

Mrs Rhean Lewis                                    Blwyddyn 4 (Cnocell y Coed)

Mrs Fiona Lavery                                    Blwyddyn 5 (Y Wennol)

Mr Tim Stedman                                   Blwyddyn 6 (Glas y Dorlan)

Mrs Catrin Phillips                                      CPA

CALU

Mrs Charley Anastasi                      (Meithrin)

Miss Holly Case                              (ELSA)

 

 

Cynorthwywyr Dysgu

Miss Catrin Hughes

Mrs Jemma Reynolds

Miss Natalie Page

Mrs Claire Page

Mrs Sian Hazlewood

Miss J Cox

Miss Lowri Morris

Miss Sarah Jenkins

 

Staff Gweinyddol Mrs Sally Dotchon

                          Mrs Lisa Jones

 

Gofalwraig  Mrs Tracey Browne